#StandWithUkraine

Підтримай Збройні Сили України під час російського вторгнення

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ НСЖУ, ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ НСЖУ

Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній або позаштатній основі у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, Інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та прес-службах (у тому числі фотокореспонденти і художники засобів масової інформації) або є вільними журналістами; викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу.

Illustration

При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, свої творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.

Члени Асоціації молодіжної преси України набувають членства НСЖУ за заявою при досягненні ними 18 років.
Ветерани Спілки журналістів, які за віком або за станом здоров'я вже не працюють, є почесними членами НСЖУ, мають усі права членів НСЖУ.
Прийом у члени НСЖУ здійснюють регіональні організації НСЖУ (Київська, обласні та Автономної Республіки Крим), які в подальшому ведуть індивідуальний облік членів НСЖУ. Порядок прийому в члени НСЖУ визначається їхніми статутами.
Члени НСЖУ сплачують вступний і щорічний членські внески у розмірі, що визначають правління регіональних організацій НСЖУ, а також щорічний внесок до Міжнародної Федерації журналістів у розмірі, що визначає правління НСЖУ.
Студенти навчальних закладів – члени НСЖУ – сплачують щорічний внесок у половинному розмірі, крім внеску до Міжнародної Федерації журналістів.
Для членів НСЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких затверджує секретаріат НСЖУ.